SPOR

Spinonen er utholdende med en god nese og trives godt med sporarbeid.